سلام دوستان

ان شاء الله سال خوب و با برکتی داشته باشید.

کتاب قرآن شناسی آیت الله مصباح یزدی، یکی از بهترین کتاب ها در مورد معارف قرآن می باشد. بنده این کتاب که در دو جلد تالیف شده است را خلاصه نموده ام و اکنون درس به درس در اختیار دوستان قرار می دهم. امیدوارم از این کتاب بهره مند شوند.

اما درس اول این کتاب عبارت است از اوصاف و عناوین قرآن.

بعد از فهم ضرورت مراجعه به قرآن باید دید که قرآن خود را چگونه معرفی می کند. قرآن در قالب عناوین مفرد و جمله به معرفی خود پرداخته است. اقوال مفسران در تعداد اسامی و عناوین قرآن مختلف بوده و برخی آن را بیش از نود و برخی آن را اندک شمرده اند. اختلاف در تفسیر این آیات و برداشت های متفاوت از تعبیر اوصاف قرآن، زمینه ساز اختلاف نظر آنها شده است: ذکر عناوین کتاب، قرآن، ‌ذکر و... از جانب کسانی است که عنواین مستقل و اسم خاص مشهور مد نظرشان بوده و آنها که تعداد اسامی را زیاد شمرده اند، اسم و وصف لغوی مرادشان بوده نه علم یا صفت ویژه. هر یک از این عناوین قابلیت بررسی در ابعاد مختلفی چون وحدت یا تعدد معانی، اسم خاص بودن یا نبودن آنها،‌ ساختار معناشناختی آنها و ... دارند.

تقسیم عناوین و اوصاف قرآن

تنها به دو نوع تقسیم بندی اشاره می شود:

·          دسته بندی بر اساس مستقل یا تبعی بودن عناوین: عناوینی مستقل اند که بدون آنکه صفت واژه دیگری باشند، بر قرآن اطلاق شوند و تعداش 40 تاست. عناوین تبعی عناوینی است که به همراه واژه دیگری بر قرآن اطلاق شده است و تعداش 18 تاست.

·         دسته بندی بر اساس ارتباط محتوایی عناوین با یکدیگر: در این دسته مجموع عناوین بیش از 60 تاست.