بسمه تعالی

مدتی در این فکر بودم: چطور می شود از این همه ظاهر گرایی رسانه های غربی که مدام به اسلام و تشیع هجمه می آورند، پی به حقیقت برد: شاعر می گه:

حقیقت سرایی است آراسته

هوا و هوس گرد برخواسته

نبینی که چون برخواست گرد

نبیند، گرچه بیناست مرد

خلاصه گرد و غباری که شبکه های غربی ایجاد می کنند، مانع دیدن حقیقت و در نتیجه عدم بروز عکس العمل مناسب از سوی برخی خودی ها می شود.

چه کنیم از این حالت تردید خارج شویم: تنها راه حل آنها رجوع به عقلانیت و دوری از احساسات است. اگر انسان پیرو عقل باشد، در گام اول نباید از دشمنی که به خون انسان تشنه است، انتظار راستگویی و کمک داشته باشد. اگر در جایی اطلاع رسانی هم می کند، حتما جهت دار است. در چنین شرایطی عقل حکم به احتیاط می کند و اینکه هر چه می گویند مورد پذیرش قرار نگیرد.

در بسیاری از موارد به مسئولین نسبت هایی می دهند: در این گونه موارد که قصد تخریب چهره ایران نزد دیگر کشور ها را دارند باید حواستان جمع باشد، که نکند شما هم تحت تاثیر توهمات آنها قرار گیرید: چون دشمن از کاه کوه می سازد. و باید توجه نمود تا زمانی که اطمینان حاصل نشد حتی از گفتن این چنین حرف ها که بوی تهمت هم می دهد دوری نمود.

نکته آخری که می توان استفاده نمود: توجه به تولیدات داخلی است. دشمن در پی دشمنی و ضعیف نمودن ماست، یکی از مواردی که ومجب تضعیف ما می شود عدم توجه به وضعیت داخل و اقتصاد داخلی است. در این شرایط هم عقل حکم می کند، به بازار خودمان توجه بیشتری نماییم.

التماس دعا


برچسب ها : عقلانیت، آخرالزمان، مسئولین، تهمت، اقتصاد، تولید داخلی، دشمن