دوراهی

 

سلام دوستان. نظرتان راجع به این تصویر چیست؟ در این تصویر چه می بینید؟ جنگلی زیباست که در آن جاده ای پیداست. جاده تبدیل به دو مسیر می شود. اگر شما در این طبیعت بکر به فکر گردشگری افتاده باشید و قصد پیمایش این مسیر خاکی را داشته باشید در اینجا چه کار می کنید؟ کدام راه را انتخاب می کنید. آیا سر از تحیر در می آورید؟

پاسخ ما می تواند چند حالت داشته باشد:

 

  • حالت اول این است که شما به این منطقه آشنا هستید و می دانید کدام راه را انتخاب کنید.
  • حالت دوم این است که به این مسیر آشنا نیستید اما مقصد مشخصی هم ندارید و هدف شما تنها گردش است.
  • حالت سوم: این است که به این منطقه آشنا نبوده اما در کنار این گردشگری و جنگل نوردی، قصدتان رسیدن به یک مکان خاصی  می باشد.

 

در حالت اول  شخص به راحتی مسیر را طی می کند و احساس مشکل و تحیر در خود مشاهده نمی کند.

در حالت دوم، اگر چه به مسیر آشنا نیست و در بدو امر به نظر می رسد شخص با مشکلی مواجه شده است، اما چون شخص هدف مشخصی ندارد فرقی ندارد که به کجا می رود لذا باز احساس خطر و تحیر و حیرانی نمی کند.

اما در حالت سوم که احتمال گم شدن، وجود دارد و اینکه اگر شخص گم شود دیگر به مقصد نمی رسد و یا خیلی دیر می رسد، شخص را در ابتدای این مسیر متحیر و حیران می کند.

اینجاست که اگر کسی نباشد تا او را راهنمایی کند و مسیر درست را به او نشان دهد، واقعا متحیر مانده و نمی داند کدام مسیر را انتخاب کند. کلافه می شود و در نهایت با دو دلی یکی را انتخاب می کند و می رود. اما یقین ندارد به مقصد برسد.

چنین حالتی هم در مسیر آخرت ما وجود دارد...