بسمه تعالی

با سلام دوستان

یک پیام: آیت الله بهجت فرموده اند آمده ایم تا با زندگی بهاء پیدا کنیم نه اینکه به هر بهایی زندگی کنیم.

 

نمایش تصویر در وضیعت عادی

اگر دقت کنید می بینید ارزش انسان به میزان تقوی است نه میزان مادیات و مال و اموال و تجملات و زرق و برق دنیوی؛ اگر کسی بخواهد معیار موفقیت را شغل و میزان درآمد و ماشین و خانه و ... بداند، در این صورت در کسب دنیا موفق بوده اما مادامی که این همه مال و اموال رنگ و بوی خدایی نداشته باشد و آمیخته با تقوی نباشد، ارزشی ندارد و تنها فریبنده شخص و دور کننده او از خداست. بیایید به زندگی خود ارزش دهیم و بهای این زندگی را به دست آوریم. که فرموده اند که بهای آدمی بهشت است خود را ارزان مفروش.

التماس دعا


برچسب ها : آیت الله بهجت برچسب ها : پیام، زندگی برچسب ها : ارزش انسان