رفتار حضرت زهرا در قبال شوهر (2)

Image result for ?حضرت زهرا?‎

در روایتی از حضرت زهرا آمده است: قالت: قال رسول الله ص: ویل لامراة اغضبت زوجها و طوبی لامراة رضی عنها زوجها: وای به زنی که شوهرش را خشمگین سازد و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد. [1] توجه به این نکته: می تواند زنان را به جلب بیشتر نظر شوهرشان، و تلاش برای خشنودی او، سوق دهد. می توان همین الگو را در موارد اختلاف در زندگی به کار بست:

در هر زندگی ای بین زن و شوهر در برخی موارد، اختلاف نظر به وجود می آید: رویکرد ها در این مواقع مختلف است:

1.       برخی از زن ها در اختلاف نظرها کوتاه آمده و نظر شوهر را ترجیح می دهند و رضایت او را به همه چیز ترجیح می دهند: در این صورت شوهر باید چنین زنی را ارج نهد و تمام سعی و تلاش خود را برای آسایش او به کار گیرد.

2.      برخی از زن ها با دلخوری در اختلاف نظرها کوتاه می آیند و با خود خوری از نظر شوهر تبعیت می کنند: در این صورت باید شوهر بتواند دلخوری زن را برطرف نماید و وضع زندگی را به حالت معمولی باز گرداند چه اینکه بروز این حالت در زن در طولانی مدت منجر به افسردگی زن می شود.

3.      برخی از زن ها با لجبازی و با زور و دعوا، شوهر را مجبور به تبعیت از نظر خود می کنند. در این حالت خداوند به شوهر صبر عطا نماید: یا باید بر طبل اختلاف بدمد و یا اینکه جنبه صبر را با رعایت اموری برای مدیریت چنین زنی، اختیار نماید.

4.      برخی از موارد ، مرد به زور و اجبار، زنش را ملزم به تبعیت می کند: این حالت هم می تواند منجر به زوال محبت در زندگی شود. و این حس در زن ظاهر شود، که شوهر مرا به اسارت گرفته است، لذا شوهر باید رفتارش را تعدیل نماید، و در تصمیم گیری ها خواسته زن را هم در نظر بگیرد.

در هر صورت خشنود کردن طرفین، چه از سوی زن و چه از سوی شوهر، نزد خدا پسندیده است و می تواند زندگی ای سرشار از محبت و مهربانی را به طرفین هدیه دهد.[1] بحار الانوار، جلد 8، ص 310.

 


برچسب ها : حضرت زهرا برچسب ها : خشنودی خدا